Privatliv

Her kan De få overblik over, hvilke data vi indsamler, hvorfor vi gør det, og hvilke rettigheder De har over Deres data. 

Kontaktoplysninger / databeskyttelse: 
Hvis De har spørgsmål til vor behandling af Deres oplysninger, er De altid velkommen til at kontakte os på en af følgende måder: Mail: info@5610eu.dk – Telefon: 45 64713608* – Brev: Dansk Erhvervsbeklædning – Dansk Skilte Reklame, Korsvang Centret 9 – 10, DK 5610 Assens – eller på vor adresse, alle dage mellem kl. 9 og 17

Formål med behandlingen af Deres personoplysninger. 
Som udgangspunkt kan De navigere rundt på vore hjemmesider uden vi modtager personoplysninger om Dem. Hvis De har givet os adgang til at sætte cookies på en søgning, afgiver De en række oplysninger, som vi blandt andet bruger til statistik. Disse oplysninger er anonyme og kan ikke henføres til Deres person. Det er dog muligt at rette henvendelse til os via mail, og ved anvendelse af en given kontaktformular eller ved tilmelding til et nyhedsbrev modtager vi personhenførbare oplysninger – som for eksempel et navn og/eller e-mailadresse, der giver os at yde en personlig service eller sagsbehandling på baggrund af karakteren af en henvendelse. Det er dertil muligt at logge ind på nogle af vore hjemmesider der kan indeholde personoplysninger som vi behandler med omhu, internt. 

Beskaffenhed af personoplysninger ved henvendelse. 
De oplysninger, som behandler er derfor oftest almindelige oplysninger om navn, adresse/mailadresse, telefonnummer og lign. Som led i den personlige service eller sagsbehandling kan der udveksles andre typer personoplysninger. 

Hvem har adgang til oplysningerne? 
Det vil som udgangspunkt alene virksomhedens medarbejdere, der behandler alle oplysninger. 

Opbevaring af Deres personoplysninger. 
De personoplysninger opbevares sikkert og fortroligt i vort IT-systerme med kontrolleret og begrænset adgang, og på vor server, placeret i særligt sikrede lokaler. Vi arbejder kontinuerligt for at beskytte fortroligheden af de oplysninger, vi behandler og på at sikre oplysningerne mod uautoriseret adgang, ændring, offentliggørelse eller destruktion. Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare disse personoplysninger. Dog kan vi oplyse om, at vi vil lægge vægt på de saglige behov for opbevaring, herunder hensynet til arkivreglerne og det retlige dokumentationskrav, når vi skal fastlægge, hvor længe en oplysning vil blive opbevaret. For så vidt angår nyhedsbreve, så opbevarer vi personoplysninger, indtil De trækker Deres samtykke tilbage ved afmelding af nyhedsbrevet. 

Deres rettigheder. 
De har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vor behandling af oplysninger om Dem. Hvis De ønsker en mere udførlig beskrivelse af disse kan De altid rette henvendelse til os. 

Klage til Datatilsynet. 
De har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis De er utilfreds med den måde, vi behandler personoplysninger på, kan De kontakte myndigheden på www.datatilsynet.dk

Brug af cookies. 
Dansk Erhvervsbeklædning – Dansk Skilte Reklame har også en cookiepolitik, der fortæller, hvordan vi behandler cookies på vore hjemmesider. 
Første gang De lander på en af vore sider, vil De kunne et banner med information om cookies til statistik. Hvis De klikker på ‘Afvis’, sættes der ingen cookies til statistik. Vi bruger dog en cookie for at huske Deres nej. 

Hvad er en cookie? 
Cookies anvendes af stort set alle websites. I nogle tilfælde er cookies den eneste måde at få et website til at fungere efter hensigten. En cookie er en fil, som lagres på en elektronisk enhed, som f.eks. en computer, mobiltelefon eller tablet. Den gør det muligt at genkende Deres enhed og samle information om, hvilke sider, indstillinger og funktioner De benytter på den pågældende tjeneste eller hjemmeside. Men cookies kan ikke direkte se, hvem brugeren er, hvad De hedder, hvor De bor, eller om computeren bruges af en eller flere personer. Den kan heller ikke indeholde computervirus eller andre skadelige programmer. Læs mere om det juridiske grundlag i cookievejledningen på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside: https://digst.dk/ 

Slet eller slå cookies fra i browseren. 
De kan altid afvise cookies på en computer ved at ændre indstillingerne i browseren. Hvor De finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser De anvender. De skal dog være opmærksom på, at hvis De gør det, er der mange funktioner og services på internettet, De ikke kan bruge. Alle browsere tillader, at De sletter cookies samlet eller enkeltvis. Hvordan De gør det afhænger af, hvilken browser der anvender. Husk, at bruger De flere browsere, skal De slette cookies i dem alle sammen. Find vejledning til hvordan du sletter eller blokerer cookies på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside. 
Ændring af nærværende privatlivspolitik kan ske uden en forpligtelse til at oplyse det. 

Code of Conducts. 

Lovoverholdelse: 
– Dansk Erhvervsbeklædning – Dansk Skilte Reklame, kræver at underleverandører overholder, og arbejder selv efter lovgivningen i de lande, vi har samhandel med – herunder relevante miljø- og arbejdsmiljølove. 
Børnearbejde: 
– Dansk Erhvervsbeklædning – Dansk Skilte Reklame og samarbejdende underleverandører overholder lovgivningen i forbindelse med anvendelse af arbejdskraft under 18 år.
– Holder ikke børn under 18 år fra uddannelse eller udviklingsprogrammer.
– Alle parter afholder sig fra at hyre arbejdskraft under 18 år, hvor arbejdet er til risiko for helbred og sikkerhed.
Diskrimination:
– Diskriminerer ikke på baggrund af race, køn, farve, seksualitet, sprog, religion eller politisk overbevisning.
Helbred og sikkerhed: 
– Sikrer tilfredsstillende arbejdsmiljø og beskytter arbejdstager mod ild, farlige kemikalier og partikler samt ulykker og har i forbindelse med risikobetonet arbejde en sikkerhedspolitik og en procedure, som følges:
Der er nødberedskab til at afhjælpe eventuelle nødsituationer på arbejdspladsen i forhold til det omgivne samfund. 
Sikret nødvendigt beskyttelsesudstyr og undervisning i brugen heraf. 
Arbejdskonditioner: 
– Beskytter mod psykisk, fysisk og seksuelt overgreb og trusler på arbejdspladsen i enhver henseende og respekterer arbejdstagers ret til privatlivets fred. 
– Arbejdstid og løn skal overholde landets regler. 
Det skal være frivilligt at arbejde over, og medarbejderen skal betales for det. 
Produktansvarlighed: 
– Tager miljøhensyn ved både design, produktion og tests af virksomhedens produkter og søger at beskytte mod ulykker på liv, helbred og sikkerhed. 
Korruption og bestikkelse: 
– Bestikkelse må ikke tilbydes, loves, gives, accepteres eller kræves.